Dotacje

ARPStal Antoni Ratajczak realizuje projekt pt.

„Wdrożenie innowacji związanych z obróbką stali szansą na wzrost konkurencyjności firmy ARPStal”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego firmy ARPStal poprzez budowę infrastruktury produkcyjno-użytkowej oraz zakup środków trwałych i WNiP.

Planowane efekty projektu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach- 3 EPC 
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt. - Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1 szt. 
  • Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych - 1 szt.

Wartość projektu: 5 704 375,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 987 722,13 PLN